Katoen: De opkomst van de moderne wereldeconomie (Dutch by Sven Beckert,Auke van den Berg,Sjaak de Jong,Stan de Jong

By Sven Beckert,Auke van den Berg,Sjaak de Jong,Stan de Jong

Welke goederen drijven de wereldgeschiedenis? Suiker was once de spil van de achttiende eeuw, terwijl de economie van de twintigste en eenentwintigste eeuw grotendeels lijkt te worden gestuurd door olie. In zijn belangrijke nieuwe boek Katoen, de opkomst van de moderne wereldeconomie stelt historicus Sven Beckert in een even uitgebreide als kleurrijke geschiedschrijving dat katoen de drijvende kracht achter de industriële revolutie van de negentiende eeuw is geweest.

De welvaart in de katoenindustrie hing nauw samen met de opkomst van het moderne kapitalisme. De grote winst die met deze grondstof te behalen viel, zorgde voor een proceed strijd tussen slaven, planters, handelslieden, politici, arbeiders en fabrikanten. De handel zorgde voor grote welvaartsgroei, maar ook voor stuitende economische ongelijkheid. Zo kreeg het kapitalisme door de katoenindustrie in zeer korte periode een heel ander gezicht. Sven Beckert laat op briljante en caleidoscopische wijze zien hoe tekenend deze omwenteling is geweest voor de wereld waarin we nu leven.

Show description

Read Online or Download Katoen: De opkomst van de moderne wereldeconomie (Dutch Edition) PDF

Best agriculture books

Forestry Applications of Airborne Laser Scanning: Concepts and Case Studies (Managing Forest Ecosystems)

Airborne laser scanning (ALS) has emerged as essentially the most promising distant sensing applied sciences to supply facts for study and operational purposes in quite a lot of disciplines regarding administration of woodland ecosystems. This publication presents a complete, state of the art assessment of the learn and alertness of ALS in a large variety of forest-related disciplines, specifically woodland stock and wooded area ecology.

Sugarcane Improvement Through Breeding (Developments in Crop Science)

This publication is a complete survey of breeding ideas and practices hired through sugarcane growers and researchers through the international. integrated inside its scope are very important genera and species thoughts, morphological info, explanation of yes general names, an outline of germplasm assortment and usage, dialogue of the advanced matters excited about genetic manipulation, and a precis of sugarcane development via breeding during the last century.

Manure Matters: Historical, Archaeological and Ethnographic Perspectives

In pre-industrial societies, during which the vast majority of the inhabitants lived without delay off the land, few matters have been extra vital than the upkeep of soil fertility. with out entry to biodegradable wastes from creation methods or to artificial agrochemicals, early farmers regularly constructed techniques geared toward including dietary worth to their fields utilizing in the neighborhood to be had usual fabrics.

Incorporating Cultures' Role in the Food and Agricultural Sciences

Incorporating Cultures' function within the meals and Agricultural Sciences addresses the sensible wishes of the professors, directors and scholars who frequently face demanding situations of operating including Indigenous peoples with whom they've got no earlier event. overlooked communique, failed tasks and unrealistic pursuits are day-by-day realities.

Extra resources for Katoen: De opkomst van de moderne wereldeconomie (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 13 votes