CATS CM (Best practice) (Dutch Edition) by Jan van Beckum,Gert-Jan Vlasveld

By Jan van Beckum,Gert-Jan Vlasveld

Voor running shoes is er free of charge additional materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad education fabric. Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden. Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, approaches, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de leverancier voert deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM® biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Dit boek geeft niet alleen een goede beschrijving van het nog jonge vakgebied contractmanagement, het levert ook een werkbare methode voor contractmanagers. Een groot aantal organisaties heeft CATS CM inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Mede op foundation van. hun ervaringen met CATS CM is deze nieuwe Editie 2014 ontstaan. Deze Editie 2014 gaat uit van het standpunt dat het managen van een agreement in uitvoering, aan beide kanten van het agreement (opdrachtgever én leverancier) sterke overeenkomsten vertoont en dus het top in samenhang wordt beschreven. Ook fenomenen als agreement forums, contractimplementatie en escalatie kennen geen wezenlijk verschil aan de ene of andere zijde van het agreement. Dit boek is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor, dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-, supply, project-, service-, facility-, account-, revenues- en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het agreement. Voor meer informatie over de methode CATS CM, zie: http://www.cats-cm.com

Show description

Read or Download CATS CM (Best practice) (Dutch Edition) PDF

Best teaching books

Handbook of Research on Catholic Education (The Greenwood Educators' Reference Collection)

This accomplished compendium of study specializes in key points of Catholic schooling within the usa. the quantity contains studies of study on subject matters starting from church files, spirituality, and the philosophy of Catholic schooling to folks, scholars, academics, management and governance, and curriculum and guide.

Reclaiming Youth at Risk: Our Hope for the Future

Reclaiming formative years in danger bargains educators and others entry to particular suggestions for attaining stricken formative years. This source explores: - The roots of discouragement in at the present time s formative years, together with damaging relationships, discovered irresponsibility, and a lack of function. - the best way to create a Circle of braveness to offer formative years a feeling of belonging, mastery, independence, and generosity.

The Handbook of Lunchtime Supervision

Compliment for the 1st version: 'How good the writer knows her topic. .. There are solid transparent case reviews, education actions, transparent reasons. correctly used and utilized, her suggestion can have a extra calming impression on a faculty than the main difficult disciplinary coverage. ' - the days academic SupplementEverything you must find out about supervising basic students in the course of the lunchtime holiday is roofed during this guide.

Rethinking Teaching: Classroom Teachers as Collaborative Leaders in Making Learning Relevant

Let’s face it: studying is a high-stakes enterprise. real studying — the type that remains with scholars lengthy after the grades are in — calls for possibility. possession. swap. yet what does it seem like for college students to actually comprehend your topic? how will you constitution assignments in order that Googling turns into an asset, no longer a probability, to demonstrating wisdom?

Extra info for CATS CM (Best practice) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.65 of 5 – based on 31 votes